آخرین اخبار

کارگروه تهذیب موسسه رسالات

دیدار با خانواده شهدا.دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع).کارگروه معاونت تهذیب موسسه رسالات سال 1395

دیدار با خانواده شهدا.دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع).کارگروه معاونت تهذیب موسسه رسالات سال 1395

 دیدار با خانواده شهدا.دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع).بخش معاونت تهذیب موسسه رسالات سال 1395   دیداردانشجویان دانشگاه افسری دانشگاه امام حسین (ع) با خانواده شهید بسیجی محمد معماریان در طرح آموزشی...

محصولات موسسه رسالات

نرم افزار سبک زندگی مطلع عشق یکی از محصولات موسسه رسالات

نرم افزار سبک زندگی مطلع عشق یکی از محصولات موسسه رسالات

 نرم افزار سبک زندگی مطلع عشق یکی از محصولات موسسه رسالات: نرم افزار سبک زندگی اسلامی مطلع عشق برای زوج های جوان که تازه ازدواج کردند.